பட்டினி கிடக்கும் மக்கள்: பதவி ஆசையில் அலையும் ராஜபக்ஷக்கள்!!! || Sri Lanka; Politics, Economy