தென் இலங்கை சிங்கள அரசியல் கட்சிகளும், மாகாண சபைத் தேர்தலும்