கருணாநிதியை போல் ஸ்டாலின்? அதிர்ச்சியில் ஈழத்தமிழர்