ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம்களிடமும் சிங்கள அரசு மன்னிப்பு கோர வேண்டும்